Роло щорите „Ден и Нощ Елеганс“ представляват затворена в касета роло система с плат на хоризонтални ивици и са изработени от следните компоненти:
– хоризонтално разположена алуминиева касета с широчина 29 мм. и височина от 72 мм. прахово боядисана и фолирана в 3 цвята.
– 2 броя съответно ляв и десен вертикално разположени алуминиеви водачи с цветовете на касетата.
– две странични пластмасови конзоли.
– алуминиева тръба (вал) на която се навива плата с диаметър 17 мм.
– плат в 82 цвята.
– долен алуминиев профил в цветовете на касетата с функция да изпъва плата във вертикална посока.
– пластмасов синджир в 2 цвята с който се вдига и сваля щората във вертикална посока.

Предимства:
– при руло щорите с единичен плат има само затворено или отворено положение, докато при руло щорите с платове „ден и нощ“ може чрез разминаването на ивиците да се дозира светлинния поток в помещението.
– перфектна слънцезащита поради естеството на използвания материал.
– малкия размер на конзолите което допринася за безпроблемна работа на отваряемите части на дограмата, тъй като много често и предимно на балконските врати степента на отваряне бива ограничена от нормалното 90 градусово отваряне заради монтирана щора.

Недостатъци:
– монтаж единствено и само на дограмата.
– невъзможността за монтаж на този модел щори на прозорци остъклени със стъклопакети с три стъкла, защото разликата в повърхнините на най вътрешното стъкло и профила на дограмата трябва да е минимум 14 мм.
– заради малкия размер на касетата при плътни платове от типа „Блек-Аут“ възникват ограничения в размера по височина, защото разстоянието между вътрешната стена на касетата и вала не позволява навиването на голям обем плат.

Екстри:
– модела няма екстри

Производствено допустими размери:
минимална/максимална широчина в см. от 20 до 170 см. в зависимост от използвания плат.
минимална/максимална височина в см. от 10 до 230 см. в зависимост от използвания плат.